Начало За нас Услуги Артикули Контакт
webmaster:Hristo Valchev
Изгарянето като погребален ритуал е известно от  дълбока древност и е широко разпространено по света. В Република България, обаче, това все още е твърде непопулярен процес. Кремацията представлява  изгаряне  на тленните останки  на  покойник  до  превръщането  им  в  пепел.  Процесът се извършва в крематориум,  като за целта тялото се полага  в специализирани кремационни пещи. След кремирането, останките на покойника се събират в урна. Прието е урната  да  бъде поставена в урнова ниша или положена в гроб, но по света има и доста други обичаи, като разпръскване на праха или прибирането на урната в дома на близките. Поради    наличието  само  на  един  единствен  крематориум  в   България, разположен  в   София,    кремацията  е  изключително  непопулярна  в   другите райони  на  България.   Напоследък  се  наблюдава  практика,  покойник от друго населено    място  да   се   кремира,    като   първо   се  извършва  църковен  или граждански ритуал там,  след  което  погребална агенция транспортира трупа до    крематориума   в  София   и  след  като  бъде  кремиран,  урната с праха на покойника се предава на близките.
webmaster:Hristo Valchev
Урна 1 Урна 3
Copyright © Траурна агенция ”Трикел-97” - Габрово
Карта на сайта на Погребална агенция Трикел-97 Габрово Траурна агенция Трикел-97 Габрово във Facebook Погребална агенция Трикел-97 Габрово във Google+ Урна 2